Jou m gen lwa


Jou m gen lwa, Jou m gen lwa Se jou m kontre Bondye m Se jou Bondye desann sou tè a Pa chache m, mwen pa moun isit Pa mande m, mwen pa konn anyen Se wè mwen wè m isit O ! O! O! Pa konnen pa ale lajistis Jou m gen lwa, Jou…