Tonton Makout, Gwo Ponyèt, Kraze Brize: rejim Jozèf Michèl Mateli ak Loran Salvadò Lamòt pa la vle planifye aksyon l yo


Janklod Divalye te renmen di pitit tig se tig, dapre sa k ap pase nan koze rekonstwiksyon pòtoprens, espesyalman ak operasyon eskanpe figi kapital peyi a, rejim mateli a montre se nan kraze brize, gwo ponyèt l ap rive demoli tout kay moun yo nan ri channmas. Kòm kwa dire, okenn moun nan gouvènman milat mateli a pa vle pran lapenn pou planifye aksyon gouvènman an. Poutan, tout moun sanble dakò sou lide rekanpe pòtoprens ansanm ak tout lòt vil nan peyi a men, bèl lide sa a te dwe byen planifye tankou: chache tè ki disponib nan vil la oubyen nan zòn ki viwonnen Pòtoprens yo, koumanse konstwi kay ak enfrastrikti pou enterese moun yo al viv nan yo epi, mande moun yo al rete nan zòn sa yo e si yo pa ta vle, lè sa a gouvènman an ta ka koumanse deplase moun yo e kraze kay li achte yo. Malerezman, jan bagay yo ap fèt la a sanble tèt koupe ak jan divalyeris yo te abitye fè nan peyi a, Gwo ponyèt ak kraze brize….