“M toujou Damou w Menm si w Pa Ban m Okenn Asirans”


“M toujou Damou w Menm si w Pa Ban m Okenn Asirans” Sak pi fèb la al Bwa chat Li Bay la fyèv kò cho kè ap bat Sansasyon foutbòl bay tèt fè mal… Fanatik pran nan la tranblad Yon tas Kafe cho remonte moral Pa gen La Glwa ki etènèl Jodia yo relew Wa…