Edikasyon ak Demokrasi Nan peyi Ayiti


Nan kategori sa a ki Rele Edikasyon ak Demokrasi,  m ap piblye yon seri tèks ak refleksyon m fè sou Rejim Politik, Rejim Ekonomik ak Rejim Sosyal yo Rele Demokrasi a. Mwen eseye desann byen lwen nan manman vant definisyon yo bay Konsèp sa a. M pwal konpare plizyè rejim Demokrasi ki egziste pandan m ap chache wè, ki jan rejim ak Modèl Fòm Demokrasi sa yo ta ka sanble ak fòm rejim gwoup ki pran pouvwa nan peyi Dayiti yo eseye Rele Demokrasi a. Prèske tout politisyen ayisyen ki di y ap defann demokrasi gen yon lòt ideyoloji nan tèt yo alòske yo di Yo Se Demokrat. Pi fò nan yo, koumanse pa prezidan peyi a, Jozèf Michèl Mateli di filozofi l oubyen ideyoloji l se Divalyeris menm si pèsonn pa konn ki sa sa vle di egzakteman; Bò kote pa l, ansyen Prezidan peyi Dayiti a, Jan Bètran Aristid di Filozofi pa l se Lavalas, yon mo pèsonn pa konn sa l vle di tou. Menm Jan Klod Divalye yon ansyen Diktatè, rive ekri e mete sou paj fesbouk li ke l se divalyeris. Si m ta pran tout lòt pèsonaj politik yo…