Jherry le Combattant: YON MINIT KONSYANS


Fransè mawon kòlèg ou yo, deba initil yo, goumen pou kòb yo fè vant ou monte men wotè. Sak pi tris la ou jwenn jounalis, atis, sitwayen ki pran nou pou moun, alò Fòk se Jherry le combattant ki pou di yo nou se yon pakèt malpwòpte et que enstitisyon pa fèt san moun, moun ki ladan l yo pa fin moun, palman an se yon kalòj rat, tenten sa lè pou kraze.