Jovnèl Moyiz, Anvan l twò ta, 2 pye devan


Rele chal bari,

rele koukou wouj

Bat tanbou,

roule tanbou

Kònnen twonpèt

Bat kata ak  banbou,

Chante gras

Gras mari gras

Yon lwijan Boje

ki di l pa pa mache

Jovnèl moyiz pwal bwa chat

Kanpe barikad,

kalonnen wòch,

Pèp vanyan nan lari

Manman pitit mare senti

Pèp ayisyen pa

Janm pèdi batay

Wè pa wè,

Antèman pou senk è

Wè pa wè fok l ale

Sa a se istwa lakay,

Mawonay  tan lakoloni

Yon kouch dlo frèt,

yon kouch dlo cho

Rèl anwo, rèl anba,

Kadav la gate-pouri

Anvan l twò ta,

Anvan solèy kouche

Anvan lalin leve

Pye kout pran devan,

Janm sa l te manje l pa t bay

Lasanble rele,

vwazinay pote sekou

Doulè youn, se doulè lòt

eskonbrit gaye

Van pote vwa n ale

Papa loko pote nouvel ale

Yon makak ki di l di

Di kou ke makak

Prezidan, laprezidans di

L ap kanpe kin, kin alaganach,

Anwo pa  monte, anba pa  desann

Peyi isit, peyi lakay

Tout pèp sou de ran

Bri kouri, nouvel gaye

Kote manman Jovnèl

Kote papa Jovnèl

Vin retire lobey la nen n

Rele pè savann

Pè bawon, bawon samdi

Bobiskoum bobiskoumo

Amèn!!!

Move zespri, move zanj

Satan jerenos malpouwont

Zanj chanpwèl,

Yon priyè pou envoke lè sen

Sen de gout ak degoutans

Al kali twa degre

wonm afetida

Yon gòdèt pise rasi

Bale nèf, twèl kay

Tòchon chodye

Twòkèt chay

baboukèt panyòl tonbe

De pye devan, de pye dèyè

anvan l twò ta, chape poul ou

Pa gen wout pa bwa,

wè pa wè antèman pou senk è

Hermann Cebert