Jhonny Victor: “Chante Kreyòl, Danse Petro” par Jhonny Victor


Tout pèp Sou la tè
Tout sosyete a la wonn badè
Gen yon Lang yo pale
Lang yon pèp Se youn nan idantitel

Nou menm an Ayiti
Premye pèp nwè Ki vin lib
Nou danse Petro men pa ak kolon
Pou libète nou se chanpyon

Zansèt Nou Te bann libète
Kolon yo vle fòsenn pale franse
Men se kreyòl ki lang nou poun pale

Anpil nan nou lib men esklav mantal
Nap batay pou kreyòl pot la viktwa
Investi nan kreyòl lèn jwen kob petro a

Nap chante kreyòl Nap danse Petro
Jou a Rive poun al nan bizango
Jouk Nou antre nan latya yo
Tout sila ki pat pè foure dwèt
Men longè nan Ti Sè
Jou a rive poun kwape tout sanginè

Premye Novanm kay lamèsi
Nou pral gratew kochon tou anvi
Ak yon lwa Gede Nou pwal dyayi
Pou nou foure piman
Andidan tout san manman
Fè yo Gouye san pantalèt san kalson
Jouk yo pise tout lajan nansyon
Bann san konsyans fok nou sispan
Li tan pou pèp la sot nan soufrans…
JV🎸

PWEZI Nan Okazyon Jounen Mondyal Lang Kreyòl , jou lè Mò, Ak Batay Pou Jwen Kob Petwo karibe:

JHONNY VICTOR :::::: 10/28/2018