“M toujou Damou w Menm si w Pa Ban m Okenn Asirans”


“M toujou Damou w Menm si w Pa Ban m Okenn Asirans”

Sak pi fèb la al Bwa chat
Li Bay la fyèv kò cho kè ap bat
Sansasyon foutbòl bay tèt fè mal
Fanatik pran nan la tranblad
Yon tas Kafe cho remonte moral

Pa gen La Glwa ki etènèl
Jodia yo relew Wa
Demen yap relew Azizwèl
Sitou lèw pèdi la viktwa

Pesòn pat kwè nan Ou
Se Vre ou aji pou sa tou
Mpa ka kitew, yo Dim fou
Yo te dim Limena pa kon Damou
Men Se oum vle se ouk fèm dous
Fanm dous mwen,mpa pa damouw

Yo Te dim Lap vini e li pap rete
Zòt ap rim Paske yo Te palem
Dènye fwa a Ou te byen jerem
Ti yayad miwo miba te fèm depale
Gade Ki janw ale aprèw fin dejwem

Ou toujou fèm parèt bèl
Lèm avèw Se koulè le syèl
Lèn ansanm moun ap fè Ti koudèy
Mwen Trè chèlbè ak koulèw
Tout kèm ap neye ak myèl
Souf Mwen vle koupe lèw pwan Vwèl
Doudou lèw tounen atò map kwèw

Yon Vrè lanmou nan move moman
Pa atan tout bagay ap ròz toutan
Malgre kèm pa kontan
Mvle Fèw santi lanmoum pi Dianm
Lèm sonje nap tounen nan yon Tan
Sa banm fòs tout Andanm
Menm siw pa banm Okin Asirans
Ou toujou boubout Mwen Menm jan

Bye Argentina !
Bye Messi!
Love you Still…
JV