L’un des plus grands comédiens haïtiens, Papapyè de Lavi nan Bouk la, est mort ce matin selon l’humoriste haïtien Pè Maximo


Selon le grand humoriste Haïtien Maxime Clergé   alias  Pe Maximo

Mwen salye tout fan mwen yo ,tout pep Ayisyen, jodia you lot fwa anko nou pedi yon konfre nou yon ene ,you atis ki te konn simen lajwa nan ke nou,depi ane 80 pou rive jodia.Se pa rime, fre nou.

Komedyen de kad « Jean Claude Joseph aka Papapye vwayaje maten(mouri) a 1:00 am nan lopital nan lakou Florida apre apre ti tan li te fe nan machin oxygen.

Dapre sa you n nan moun ki te toujou pre nan deye moman sa ;Patalina Dominique
RIP