Reflection Dans Le Cadre De La Commémoration De La Mort De L’Empereur Jean Jacques Dessalines: Jhonny Victor


Photo de Jhonny Victor.

Marchand Dessalines, une importante commune du department de l’Artibonite fut le Grand Quarier General du liberateur de notre chère patrie HAITI. Ce qui constitue la plus grande fierté des Haitiens en genérale et plus particulièrement des gens venant de Marchand Dessalines.

Jean Jacques Dessalines né le 20 septembre 1758 à Grande Rivière du Nord et fut assassiné le 17 octobre 1806 á Port-au-Prince, au Pont Rouge. Dessalines est toujours consideré par les français comme un cruel, un inhumain.

Nous sommes tous d’accord qu’Il en sera toujours ainsi car les vaincus ne puissent voir les vainceurs que de cette manière. Pourtant, en réalité il n’etait qu’un libérateur, un revolutionnaire, un ardant defenseur des droits les plus entiers de l’homme opprimé.

En effet, L’Empereur Dessalines, un visionnaire, un combattant pour l’emancipation de l’ile D’haiti et par extension pour celle de la race noire au niveau mondial.

Cependant, qu’avons nous fait de cette vision? Une reflexion sur la condition de la commune de Marchand Dessalines peut être considerée comme un cas d’espèce de notre situation entant que peuple;doù une tentative de response.

Compte tenu du but et de l’objectif de l’Empereur en ce qui a trait á la réforme agraire dont l’Etatisation des biens fonciers, le controle de l’Etat sur le commerce, la fiscalite ect, Marchand fut le centre commercial ou de stockage des produits importés et exportés D’haiti.

D’où la nécéssité de l’érection des Forts á Marchand Dessalines en guise de prévention et de renforcement de securité de l’Etat.

Map frekante Machan Desaline trè lontan, men mpat Janm rive fe yon gran refleksyon ke dezan desa. Leum komanse al Machan vil la te en terre battue kom preske tout lot vil nan Epok sa yo. Mte gen a peu pré 23 ou 24 lane, jeune ti gason.

Leum pral nan bal nan fêt Sainte Claire map soti Kay Herode, Pastè, kalaplas poum al nan Septan ou Tropicana a pie, Bon pousiè ou labou, menm Jan leum pral borin. Se te yon aspè ki te fem kwè nan Hospitalité moun Machan Desaline.

Dayeur Dessalines li menm pat Moun Machan. Realize ke des fwa yon etranje Ka Respekte ou proteje Kay ou pi bien pase menm manamnw ou yon fanmiw.

Se normal pouw proteje territoir si moun ap vin vasalizel men si intansyon moun nan bonne , nou ta dwe konsidere sa kom yon faveur. Men se pa tout moun ki gen dimension sa. Domaj !!!!

Se vre rout prinsipal vil la ak kek rout adjascente yo kounyea fêt, se vre plas piblik la reamenaje, se vre gen efor ki fêt gen yon Hotel ki plus ou moins, se vre gen anpil moun Machan ki wè nesesité pou yo rebati Kay yo te fêt, yo te leve ladan.

Men Nou paka bat lestomak nou pou sa paske se eleman de base pou tout yon kominote ki nomal nan siecle nap viv kounyea e kote yon sosiyete ki gen yon leta ki respekte Moun.

Poutan, malgre ti efor sa yo, vil Machan Desaline pa gen yon mache piblik, vil Machan Desaline pa gen yon bel hotel de ville nou ka rele « La Mairie ». Gade leu fêt Machan kouman plas la ye, ki plan d’assegnisement pou yon ti vil kon sa?

Ou chwazi al few biznis Machan, ou bien yon bel Maison ou pa gen aucune garantie foncière pwiske pa gen titre de propriété. Ki travay d’archives notaire yo te fè? E eske soit disant intelectiel te souleve problem nan e menm panse a pale ak depite avan yo e sa ki la pou yon projet de loi sur la propriété foncière?

Gade fort Machan yo , Moun ap monte al bati tou pré for yo, preske tounen yon bidonvil, malgre jefo Asosyasyon AGBAVED nan Machan ap fè pou rebwazman Kalapas .men Menas debwazman toujou rete. Anpil nan moun Machan pa panse ak sa. Kisa otorite yo di.? Anyen!!!

Gade Kay l’anperè? gade Kay Charlotin Marcadieu!! Gade la sous , nap bat lestomak nou chanté pou sa felicite fe pou nou, ki sa nou Bali an retou? Gade eta Bwa Mari ki gen yon bote naturel, chak kile nou fe netoyaj nan basin borin, la sous? Yo tout Ki ta konstitue kom Site touristique vil la. Donk ki tap yon source de Revenue pou Machan. Yon vil historikman si inpotan konsa.

Jeune yo ki sa yo fe? ki aveni yo? Anpil ladan yo ap tan yon diaspora ou bien yon lot kap travay pou fe yo faveu ou bien abuze yo,utilize yo pou yon monin . Nan ki klas lycee a rive? Anpil nan nou te oblije al pase Mize Nan lot vil paske lekol pat rive nan klas avanse, li rete menm Jan an 2016 mezanmi?

Nou menm diaspora, nou menm swa dizan elite intelectiel ou ekonomik! Sa ki docktè, sa ki avoka, depite, vice delegue, magistrat, comptable ki refleksyon nou fe e ki Jan nou we nou dwe aji pou Machan Desaline ke nap di nou fiere de li. Kote fierte sa ye la?

Lopital Machan, famasi ya? Si pandan fêt Machan nou gen yon Urjans eskel gen kapasite poul sove nou?

Leu nou jeune nou gen fos poun travay fok nou panse ak Alma Mater nou, si gen yon siklon ki menase grand nord la, kijanw reflechi pouw rebati selon standard kont catastrophe naturel Kay manamnw, papaw,gran ou gran papaw te redi fe a e ou te grandi ladan?

Paske lew refel se fiertew au moins ou akonpli yon bagay e non seulman sa ap leve bote vil la men sa ap permet lew deside vin fe vakans, ou bien retrete si yon tranbleman ou bien siklon pase au moins ou pa pral nan domi Kay moun.

Se la poun montre Orgeuil nou, se pa nan fe won’t sevi kolè.Prepare demenw , leu nou tout mete ansanm poun ameliore situation nou sa permet fanmi nou ak kominote a benefisyel. Men kijan nou ka pale de fierté Dessalinnienne. Se vre se bien de la terre, se vre yo ka detwi nan yon ti moman, men sa paka anpechew nou fel man menm.

Menm Jan nou ka antre chak ane vin fete depanse kale kow nou , abiye ,bwe tafia ect… Konsa nou ka fe asosiasyon poun ede Fe bel action nan Machan, nou pa oblije vin kandida, ou bien nou ka oriante pep Machan vote moun ki gen vizion, ki se yon vrè leader.pou yo sispan vote pouw plat Manje ou bien pou 1000 Gdes.

Ki distraction jeune yo genyen? Pa gen Danse folklore anko, pa gen theatre anko. Ki lekol mizik ki gen Machan? Ki yes kap pran initiative pou fe projection film Machan?

Seulman Raboday, Kleren, Boze… Respè pou tout sak pran lot bonne direction yo menm leu pa gen lot alternative.

Anpil nan nou gen foil Fierté, alorske nap aji yon fason yo deja we anba nou. Nou pa fe diferans ant fierte ak Fausse Orgeuil. Gen moun nou pè adrese, gen moun nou pè fe konpromi avek yo alorske gen lot nap Rabese nou devan yo.

Gen lot si nou fe kek tan nou pa tande yo nou Mande mouri e nou pa pè al kontre yo aloske gen lot nou panse nou pap mache deyè yo peut etre nou Estime yo paka fe anyen pou nou ou bien yo pa important, that’s ok .

Men pandan se tan tout bouda nou deyô . Pandan tan sa si yon moun ta promet yo lor ak diaman Bon yo pre pou yo fe menm konpromisyon, paske nou pa viv selon keu nou anko, men pou interêt paske anpil nan nou pa kwè nan potentialité nou genyen poun akonpli rev nou.

E gen nan nou ki pa menm gen rev, ki chwazi viv au jour le jour. sa valable pou attitude nou anver youn lot antan ke moun e anver lot peyi antan ke nation.

Tout sa yo valab pou tout lot vil peyi dayti. pa seulman Machan Desaline… E Se exakteman konpotman sa dirijan politik peyi dayiti genyen. Tout leader pa gen problem ak militè Americain, yo tout bezwen bien ak anbasadeur Americain ou bien yon consul.

Anbasadeur ap pase lod nan parleman Tann dap troup Americain ap rantre monte sou fyel nou. Minustah viole nou , ban nou kolera nou al nan L’ONU nou pè di yo responsab , au moins Privert te fel recemment. Tandisque Dominicain pote Aide li ban nou nap bat lestomak Nou… Ohhhh Jesus. Hmmmmm Hmmmmm

Nou dwe konte sou fos nou, pandan nou jeune se poun travay poun prepare viellesse nou. Nou tout nan yon moman nou bezwen moun e se pa lajan seulman ou kon bezwen nan men yon moun. Gen konsey, gen Jan yon moun tretetew, gen sal bawou , tankou tanl, enerjil support moral sa yo pa gen pri.

An nou tout met men yon fason ou yon lot poun bati yon ayiti miyô. An sispan di nou fier alorske tout deyè nou chiré moun ap li anba nou San nou pa ran nou Kont. An honet ak tête nou. An prepare demen nou. Konsa nap repete menm poeme Ignace Nau:

« Dessalines, à ce nom, ami, découvrons-nous ! Je me sens le cœur battre à fléchir les genoux. Et jaillir à ce nom un sang chaud dans mes veines. Suspendez vos plaisirs, recueillez votre cœur, Songez à nos héros, songez à l’Empereur ! Et Jean-Jacques, semblable à quelque esprit de Dieu, Dicta l’indépendance à la lueur du feu !… »

Fin de citation… Alors agissons-nous tous individuellement et collectivement de manière d’être fier de notre Empereur valablement et dignement.

Ainsi, aurions nous le courage de répéter indéniablement que nous sommes le premier peuple noir libre dans le monde. JV🎸

Photo de Jhonny Victor.

Jhonny Victor