Lapriyè Boukman


Lapriyè Boukman

 

Bondje ki fè solèy ki klere nou anwo,

Ki souleve lanmè, ki fè gwonde loray,

Bondje la zòt tande kache nan yon nuyaj,

E la a, li gade nou, li wè tou sa blan an fè.

 

Bondje blan an mande krim e pa nou an vle byenfè.

Men Dje pa nou an ki si bon òdonnen nou vanjans.

Li va kondui bra nou, li va bann asistans.

 

Jete pòtre Dje blan an ki swaf dlo nan je nou.

Koute la libète ki pale nan kè nou tout.

Lapriyè Boukman

http://www.vodou.org/principl.htm